Archivo de la etiqueta: Literatura en aragonés

Palestra, o libro en aragonés más bendito en a 29ena Feria d’o Libro de Uesca

Palestra, o libro en aragonés más bendito en a 29ena Feria d’o Libro de Uesca

Por denzima de A lueca, de Chuana COSCUJUELA, o que ye sin denguna duda un feito estraordinario, a nobela Palestra, d’Ana GIMÉNEZ BETRÁN, ye estato ro libro en aragonés más bendito en a 29ena Feria d’o Libro de Uesca, zelebrata en o Parque «Miguel Serbeto» dende o día 1 dica o día 10 de chunio.

En concreto, os cuatro libros más benditos estioron: 1) Palestra; 2) A lueca; 3) 200 escritors en aragonés en 200 Fuellas (1978-2010); 4) Continazión (1922-1983). Ista zaguera obra ye tamién de Chuana COSCUJUELA.

Palestra ye una deliziosa nobela curta que l’azión trascurre en a Uesca d’o sieglo XVII e a protagonista ye una muller. L’autora, natural de Uesca e residén en Cuarte de Uesca, ye profesora de Luenga e Literatura Españolas en o Instituto «Sierra de Guara» de Uesca.

Francho NAGORE LAÍN

 

LUENGA DE FUMO 2011

A setena edizión d’a programazión «Luenga de fumo», que organiza o
Consello d’a Fabla Aragonesa en colaborazión con a demba de Cultura de
o Conzello de Uesca, preba d’espardir e promozionar a cultura feita en
aragonés, á trabiés de diferens autibidaz.

Iste ye o programa d’ista añada, á o largo d’o mes d’abril (continará
en mayo e chunio):

-Toz os autos se fan en o Centro Cultural del Matadero (Abda. Martínez
de Velasco, 6, 20005 Uesca) a ras 20:00 oras (fueras d’o teyatro).

18 d’abril, lunes. Inaugurazión d’a Esposizión «200 Fuellas
(1978-2010)», que se i podrá beyer dica o 1 de mayo.
24 d’abril, domingo. Rezital de «OS CHOTOS» (antis más, «A Ronda d’os
Chotos d’Embún»).
25 d’abril, lunes. Conferenzia de Miguel Martínez Tomey: «A Corona
d’Aragón e as
falsificazions istoricas».
26 d’abril, martes. Rolde de charradas: «200 escritors ta 200
Fuellas», con partizipazión de barios de os autors que se replegan en
o libro coleutibo «200 escritors en aragonés en 200 Fuellas
(1978-2010), que se presentará en o mesmo auto.
27 d’abril, miércols. Ara Cultural: «L’aragonés a trabiés d’os meyos
audiobisuals».
29 d’abril, biernes. Rezital de BIELLA NUEI & LA FRATERNITÉ, proyeuto
mosical poliglota (aragonés / catalán / oczitano / franzés / español),
con mosicos aragoneses, catalans e franzeses, baxo a direzión de Luis
Miguel Bajén.
1 de mayo, domingo: DINGOLONDANGO (Ansó): «Percaziando una fazería»
(teyatro en
aragonés). 19.30 oras.