Conchunzions

protada

Dimpués que

Tren con destino á a conszienzia

ferá a suya dentrada

en bida primera, esistenzia segunda.

Tiene prebista a suya plegada

á as doze oras e zincuanta trafuques.

Dixen as suyas barucas en consigna

dimpués que escuiten iste mensache.

***

Dimpués que os ruellos d’o río

se tornen nuei funda

e l’augua,

cantos de bugos,

zarrapa, zarrapita,

quedará

d’o pensamiento

que me fizió.

Nomás as glarimas de san Lorién

itando-se de capuzete

en a nada d’a esistenzia.

***

M’esbolutraréi

en l’arena de carrachinas e escabullons,

en a sal mullada d’algas,

en chemecos d’aire,

en gorgolochos de pexes espelletaus,

dimpués que a bida

pase

e,

ista begada,

Ulises no torne.

(M.ª Pilar Benítez Marco, Conchunzions, Uesca, Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, 2016, pp. 20-21)